welcometo欢迎光临888集团-欢迎莅临

技术支持Technical Support
您现在的位置:主页 >> 技术支持 >> 冷冻油参数 >> 诺普 >> NOPPON GLA系列
2020-12-28诺普NOPPON GLA系列

典型数据

单位

测试方法

GLA32

GLA46

GLA68

GLA100

颜色

--

ASTM D1500

L2.0

L0.5

L1.0

L1.0

密度(15℃)

Kg/dm³

ASTM D1298

0.877

0.873

0.894

0.870

运动粘度(40℃)

mm²/s

ASTM D445

32

46

68

96

运动粘度(100℃)

mm²/s

ASTM D445

4.9

5.3

6.9

7.9

倾点

ASTM D97

-45

-37

-33

-30

闪点

ASTM D92

204

182

190

195

总酸值

MgKOH/g

ASTM D974

0.01

0.01

0.01

0.01

铜片腐蚀(100℃,3小时)

--

ASTM D130

1a

1a

1a

1a

©copyright welcometo欢迎光临888集团    京ICP备09067485号-5